Записник са седме (7) седнице комисије за оцену годишњих и посебних програма у области спорта на територији Града Новог Сада кој

26.03.2021

Записник са седме (7) седнице комисије за оцену годишњих и посебних програма у области спорта на територији Града Новог Сада која је одржана 4. марта 2021. године, са почетком у 12.00 часова, у просторијама Градског спортског савеза Нови Сад, улица Масарикова 25 у Новом Саду

Преузмите »