Записник са пете (5) седнице комисије за оцену годишњих и посебних програма у области спорта на територији Града Новог Сада која

26.03.2021

Записник са пете (5) седнице комисије за оцену годишњих и посебних програма у области спорта на територији Града Новог Сада која је одржана 12. фебруара 2021. године, са почетком у 12.00 часова, у просторијама Градског спортског савеза Нови Сад, улица Масарикова 25 у Новом Саду

Преузмите »