З А П И С Н И К СА ПРВЕ (1) СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2

01.02.2021

З А П И С Н И К

СА ПРВЕ (1) СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2021. ГОДИНУ КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 04.01.2021. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 10,00 ЧАСОВА У ПРОСТОРИЈИ ГРАДСКОГ СПОРТСКОГ САВЕЗА , МАСАРИКОВА 25 У НОВОМ САДУ.

Преузмите »