З А П И С Н И К СА ДРУГЕ (2) СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА

01.02.2021

З А П И С Н И К

СА ДРУГЕ (2) СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2021. ГОДИНУ КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 05.01.2021. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 12,00 ЧАСОВА У ПРОСТОРИЈИ ГРАДСКОГ СПОРТСКОГ САВЕЗА, МАСАРИКОВА 25 У НОВОМ САДУ.

Преузмите »