Препоруке за наставак тренажног процеса у свим спортским објектима врхунских спортиста и осталих спортиста у систему спорта Репу

12.05.2020

Препоруке за наставак тренажног процеса у свим спортским објектима
врхунских спортиста и осталих спортиста у систему спорта Републике Србије у
примени мера превенције и смањења ризика преношења вируса SARS-CoV-2

Преузмите »