ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА

19.07.2017

Поштовани,

Чланом 34. ст. 2. и 3. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 13/17) уређено је да су носиоци одобрених програма у обавези да Градској управи за спорт и омладину, у року који је предвиђен Правилником доставе периодични извештај о коришћењу средстава буџета Града и остваривању делова програма по истеку сваког квартала у току реализације програма, на Обрасцу 9. и да се уз периодични извештај доставља и целокупна документација везана за извршена плаћања (изводи, рачуни и друго). Ставом 4. истог члана Правилника уређено је да се наредна авансна уплата средстава из буџета Града неће уплаћивати оним носиоцима програма који не доставе периодични извештај.
У складу са наведеним, а имајући у виду да су вам пренесена средства из буџета Града за реализацију одобреног програма за прва два квартала, молимо вас да нам у што краћем временском року доставите периодичан извештај на Обрасцу 9., (који је објављен на сајту ове управе:www.sio.novisad.rs), како би се створиле могућности да пренесемо финансијска средства за реализацију одобреног програма и за трећи и четврти квартал ове године.

С поштовањем,


https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/
baji live sign up Baji Live Signup Casino Online