Образац извештаја за подизање капацитета удружења младих

17.01.2017

Образац Извештаја о реализацији пројеката којима се обезбеђује подизање капацитета удружења младих и удружења за младе ради активнијег учествовања младих у спровођењу омладинске политике на територији Града Новог Сада у 2016. години, а у складу са Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада за период 2015-2018. Година.

Преузмите »