Образац извештаја и табеле за пројекте којима се реализује апликација ОПЕНС

09.01.2018

Носилац пројекта је дужан да Канцеларији за младе најкасније у року од 30 дана од дана реализације пројекта достави Извештај о реализацији пројекта на прописаним обрасцима.

Преузмите »