ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

24.01.2014

У прилогу je обавештење о поступању Спортске организације/удружења која су подносиоци програма за 2014. годину и у обавези су да наменски користе средства добијена из буџета Града Новог Сада, а набавку добара, услугу или радова у оквиру дотација морају вршити у складу са Законом о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/12).

Преузмите »