Обавештење о задржавању постојећих посебних наменских подрачуна код Управе за трезор

10.02.2023

 У „Службеном гласнику РС“, број: 143/22, објављен је Правилник о изменама и допунама Правилника о плану подрачуна консолидованог рачуна трезора (у даљем тексту: Правилник). Управа за трезор – Филијала Нови Сад је електронским путем обавестила Градску управу за спорт и омладину да је у складу са Правилником неопходно:

1.    да корисници јавних средстава од дана ступања на снагу овог Правилника за сваки програм/пројекат за који добију средства из буџета морају да отварају посебан наменски подрачун код Управе за трезор. Након престанка основа због кога је подрачун отворен, потребно је да корисник јавних средстава изврши укидање истог у складу са Правилником о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор („Службени гласник РС“, бр. 99/18 и 40/19 – у даљем тексту: Правилник о КЈС);

2.    да корисници јавних средстава уђу у процедуру укидања подрачуна који су отворени пре ступања на снагу овог Правилника, када се оконча поступак који је био основ за пренос средства из буџета, све у складу са Правилником о КЈС;

3.    да корисници јавних средстава број активног подрачуна који је отворен пре ступања на снагу овог Правилника, убудуће не достављају надлежном органу ради преноса средстава из буџета, већ да је потребно да се отвори нови посебан наменски подрачун за сваки програм/пројекат.

Управа за трезор – Филијала Нови Сад обавестила је Градску управу за спорт и омладину да ће спортске организације којима су одобрена средстава за реализацију годишњих програма по основу Решења о одобравању средстава за реализацију годишњих програма спортских организација са територије Града Новог Сада за 2023. годину, број: 66-1/2023-11-II од 3.2.2023. године, моћи уз подношење захтева Градској управи за спорт и омладину, да задрже постојећи наменски подрачун за један програм. Уколико је спортској организацији у оквиру годишњег програма одобрено више програма (нпр. за редовне активности и манифестацију) за један програм ће задржати постојећи подрачун, а за други ће морати да отворе нови наменски подрачун код Управе за трезор.

 

У захтеву спортске организације неопходно је навести број постојећег подрачуна отвореног код Управе за трезор, правни основ на основу ког су средства одобрена (Решење о одобравању средстава за реализацију годишњих програма спортских организација са територије Града Новог Сада за 2023. годину, број: 66-1/2023-11-II од 3.2.2023. године) и назив програма за који се наменски подрачун користи. У прилогу се налази модел захтева.

 

Попуњен захтев, потписан од стране заступника и оверен печатом потребно је доставити Градској управи за спорт и омладину, Жарка Зрењанина 2, канцеларија 32, на другом спрату.

 

 

За сваки други нови програм спортске организације мораће да отворе нове наменске подрачуне у складу са Правилником о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор („Службени гласник РС“, бр. 99/18 и 40/19).

 

Преузмите »


https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/
baji live sign up Baji Live Signup Casino Online