Обавештење о извештају о реализацији ЛАП-а у 2017. години

16.03.2018

Удружење Центар за развој и друштвену интеграцију ЦРДИ које је вршило мониторинг и евалуацију пројеката којима су додељена средства из буџета Града Новог Сада за 2017. годину, којима се остварују циљеви и мере дефинисане Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада за период 2015-2018. године презентоваће извештај у уторак 20. марта 2018. године у 14:30 у Плавој сали Скупштине Града, Жарка Зрењанина 2.