Обавештење - Достављање извештаја о реализацији Програма

10.12.2018

ОБАВЕШТАВАЈУ се спортске организације да у складу са потписаним уговорним обавезама доставе Градској управи за спорт и омладину, у року од 30 дана од дана реализације Програма, Извештај о реализацији Програма за који су им опредељена и пребачена финансијска средства, и то:

1. Наративни извештај о реализацији Програма на обрасцу извештаја о реализацији Програма.
Образац извештаја о реализацији Програма мора бити правилно и комплетно попуњен компјутером или писаћом машином, потписан од стране заступника Носиоца програма и оверен печатом Носиоца програма.

2. Финансијски извештај о реализацији програма и то:

-фотокопије комплетне документације о утрошеним дотацијама: фотокопије рачуна, уговора, потврда о плаћеним порезима и доприносима, изводе из банке о стању и променама средстава на рачуну и другу документацију за подношење извештаја о реализацији годишњег односно посебног програма у области спорта у 2018. години, а која је потписана од стране заступника Носиоца програма и оверена печатом Носиоца програма.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
ГРАДА НОВОГ САДА


https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/
baji live sign up Baji Live Signup Casino Online