ОБАВЕШТЕЊЕ – ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПУТЕМ ПОШТЕ ИЛИ ПИСАРНИЦЕ

29.12.2020

ОБАВЕШТЕЊЕ – ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПУТЕМ ПОШТЕ ИЛИ ПИСАРНИЦЕ

Поштовани,

У циљу спречавања преношења Корона вируса молимо вас да у наредном периоду путем Поште или Писарнице (Трг Слободе 1, Нови Сад) достављате следећу документацију :

1. ИЗВЕШТАЈЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗА 2020 И 2021. ГОДИНУ ( за Годишње програме, Посебне програме и Програме од значаја за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта)

2. ПЕРИОДИЧНЕ ИЗВЕШТАЈЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ( за Годишње програме, Посебне програме и Програме од значаја за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта)

3. ИЗЈАВЕ О ПОВРАТУ СРЕДСТАВА ( за текућу или претходну годину )

4. УСКЛАЂЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПЛАНОВЕ ПРОГРАМА И ПЛАНОВЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ ПРОГРАМА СА ВИСИНОМ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА И ОДОБРЕНИМ АКТИВНОСТИМА НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗА 2020 И 2021. ГОДИНУ (за Годишње програме, Посебне програме и Програме од значаја за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта)

5. ОСТАЛУ ДОКУМЕНТАЦИЈА

За све информације можете се обратити Градској управи за спорт и омладину - Групи за спортске програме спортских организација и послове спортског инспектора на телефон 021/4882965 или путем мејла goran.vujanovic@uprava.novisad.rs