ОБАВЕШТЕЊЕ

28.01.2019

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се спортске организације да ће у току фебруара месеца 2019. године бити објављен ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу средстава за реализацију посебних програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на територији Града Новог Сада у 2019. години.