Објављивање важећих прописа

Важећи прописи из области спорта су објављени на сајту http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/reg-overview# у менију Републички прописи - XV Јавне установе, наука просвета, култура, информисање и спорт - 15. Спорт