Канцеларија за младе Града Новог Сада
 
Канцеларија за младе је сектор у склопу Градске управе за спорт и омладину Града Новог Сада и главни циљ јој је подршка младима да се активно укључе у друштво.
 
Канцеларија је почела са радом 16. децембра 2009. године.