Комисија

Градско веће Града Новог Сада 3. септембра 2009. године прихватило је Информацију о потреби приступања изради Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада и задужило Градску управу за спорт и омладину да упути Јавни позив организацијама и удружењима младих, ученичким и студентским парламентима, установама, институцијама и организацијама које у оквиру своје делатности имају програме намењене младима, али и заинтересованим групама, појединцима и појединкама старим између 14 и 30 година да се укључе у процес израде ЛАПа.

Након истека рока за пријаву, Градоначелник Града Новог Сада образовао је и именовао Комисију за израду Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада у чијем раду партнерски учествују највиши представници и представнице градске власти и градске управе и млади који су изразили интересовање за учешће у овом значајном процесу и пријавили се путем јавног позива: представници и представнице тридесет организација младих и за младе, шест средњих школа, три студентске организације, осам установа и институција, као и млади друштвено активни на неки други начин.

Комисија броји 134 члана и чланице и ради у 11 радних група:

 1. Образовање младих
 2. Запошљавање младих
 3. Здравље младих
 4. Култура
 5. Слободно време младих
 6. Безбедност младих
 7. Активно укључивање младих у друштво и изградњу цивилног друштва
 8. Волонтерски рад
 9. Мобилност и информисање младих
 10. Заштита животне средине и одрживи развој
 11. Социјална политика према младима.

Свака радна група има:
председника/цу радне групе - члан/ица Градског већа
заменика/цу председника радне групе - начелник/ца градске управе
координатора/ку радне групе - предстаник/ца омладинске организације
заменика/цу координатора радне групе - предстаник/ца омладинске организације
чланови/ице - особе које су се пријавиле путем јавног позива

(Решење о образовању и Решење о именовању Комисије налазе се у менију "Библиотека/Документи")

https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/
baji live sign up Baji Live Signup Casino Online