Канцеларија за младе Града Новог Сада

Канцеларија за младе је сектор у склопу Градске управе за спорт и омладину Града Новог Сада и у њој ће се обављати послови који се односе на:

  • уређење и стварање услова за бригу о младима,
  • доношење и реализацију стратегије и акционог плана политике за младе на територији Града Новог Сада - кроз координацију активности, административну и техничку подршку, омогућавање и обезбеђивање механизама равноправног учешћа младих у овим процесима, обезбеђивањем квалитетног праћења и оцене њиховог остваривања и друго,
  • успостављање и одржавање сарадње са локалним омладинским организацијама, организацијама за младе, удружењима и групама младих, ученичким и студентским парламентима, установама, иснтитуцијама и организацијама које у оквиру своје делатности имају програме за младе; њихово међусобно повезивање, али и повезивање са осталим актерима друштвене заједнице (јавним, јавно комуналним и другим предузећима, другим правним лицима, заинтересованим појединцима и појединкама),
  • стварање услова за омладинско организовање - кроз пружање стручне подршке, али и различитим активностима које имају за циљ јачање свести о потреби активног учешћа младих у друштву,
  • израду пројеката у циљу побољшања положаја младих,
  • информисање младих, координацију, подстицање, помагање и учешће у реализацији различитих активности којима се представљају пројекти, програми, иницијативе и постигнућа младих,
  • и све остале активности којима се младима омогућава и пружа пуна подршка за развој и напредак.

Канцеларија за младе треба да постане сервис младих Новосађана и Новосађанки, који ће им обезбедити активно укључивање у живот Града.

https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/
baji live sign up Baji Live Signup Casino Online