ОБРАЗАЦ ПРОГРАМА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗА 2020.ГОД

ОБРАЗАЦ ПРОГРАМА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2020. ГОДИНУ

У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 13. СТАВ 4.ОДЛУКЕ ОСТВАРИВАЊУ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА („Службени лист Града Новог Сада“ , број 81/16 )

Преузмите »