ОБРАЗАЦ ПРОГРАМА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ

ОБРАЗАЦ ПРОГРАМА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ

Преузмите »