ОБРАЗАЦ НАРАТИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ЧЛАН 13. СТАВ 4. ОДЛУКЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

ОБРАЗАЦ НАРАТИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2017. ГОДИНУ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 13. СТАВ 4.ОДЛУКЕ ОСТВАРИВАЊУ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА („Службени лист Града Новог Сада“ , број 81/16 )

Преузмите »